DAG 1: ALGEMENE OMKADERING ARBEIDSVERZUIM

- De voornaamste oorzaken van verzuim
- Aard en soorten van arbeidsverzuim (extern, intern, zwart, grijs, wit, roze)
- Vroegtijdig herkennen van arbeidsverzuim
- Wisselwerking met aard van de functie, bedrijfscultuur, werkdruk, economische situatie, arbeidsvoorwaarden
- Tools: arbeidsverzuimpercentage, duurtijd, frequentie, matrix, individuele arbeidsverzuimkaart
- Concrete analyse van uw eigen bedrijfssituatie: waar liggen de prioriteiten, omschrijving van de bedrijfscultuur
- Opstellen van een frequentietabel
- Definiëren van een arbeidsverzuimmatrix voor uw bedrijf
- Hoe arbeidsverzuim communiceren

DAG 2: BELEID EN TOEPASSING

- Succesfactoren, kerncompetenties
- Rollen en competenties van:
- de lijnverantwoordelijke
- de arbeidsgeneesheer
- de huisarts
- de controlegeneesheer
- de vakbonden
- Procedure en communicatiewijze
- ziekmeldinggesprek
- formele melding
- lange afwezigheidsgesprek
- terugkomgesprek
- frequent arbeidsverzuimgesprek


Tijdens dag 2 oefent u de gesprekken aan de hand van pilootgesprekken met een beroepsacteur! Uw docent geeft u persoonlijke feedback.