Arbeidsverzuim is nefast voor elk bedrijf.

Naast de puur financiële kosten leidt overdreven arbeidsverzuim tot een hogere werkdruk bij de collega's, tot een administratieve rompslomp en een verziekte sfeer. Wie het arbeidsverzuim terugdringt wint op alle fronten. De productiviteit stijgt, de sociale relaties verbeteren en de arbeidsverzuimkosten gaan drastisch naar beneden.


Tussen plan en praktijk gaapt vaak een diepe kloof. Tijdens deze 2-daagse workshop verneemt u hoe u de implementatie van uw actieplan concreet aanpakt:

- hoe verkoopt u uw plan aan het management en de directie?

- hoe verwerft u de steun van de vakbonden voor uw acties?

- hoe overwint u argwaan en verzet van uw medewerkers?

- hoe geeft uw zieke werknemers de nodige aandacht en ondersteuning?

- hoe achterhaalt u de verschillende oorzaken van arbeidsverzuim?

2p2