Gebaseerd op het vertrouwen

Veruit de meeste medewerkers die zich ziek melden zijn ook effectief arbeidsongeschikt.

Maar ook gebaseerd op de realiteit (volgende dagen waren 'topdagen' voor arbeidsverzuim in 2007)

- maandag 19/02/2007, de eerste dag van de krokusvakantie
- maandag 02/04/2007, de eerste dag van de paasvakantie
- dinsdag 13/02/2007, de dag voor Valentijn
- maandag 02/07/2007, de eerste dag van de zomervakantie
- maandag 03/09/2007, de aanvang van het schooljaar
- de eerste werkdag van de week
- de eerste werkdag van de maand

Dit leidt tot volgende vaststellingen:

- de overgrote meerderheid van uw medewerkers zijn gerechtvaardigd ziek, zeker in het begin...

- indien er geen beleid is in uw bedrijf, kan arbeidsverzuim wel eens een keuze van de medewerker worden...3p33p13p23p4